என்னைக்கு வருவீங்க??

Category :

எத்தனை முறை தொலைபேசியில் அழைத்தாலும் என் மனைவிகேட்கும் கேள்வி,இதில் என்ன விசேசம் என்றால் அவருக்கு தெரியும்,நான் என்று திரும்புகிறேன் என்று.,
இன்று அப்பா,அம்மாவிடம் பேசினேன்,மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தனர்.,மாமாவும்பேசினார்.,மிக்க மகிழ்வுடன் இருந்தார் என நினைக்கிறேன்.,நான் மதிக்கும் மனிதருள்ஒருவர்.
எழிலுக்கு, சண்டை போட நான் அவசியம் தேவை என் நினைக்கிறேன்.இன்னும் ஒரு நாள் தான்....

0 comments:

Post a Comment

கருத்தைப் பகிர: