இனமான பேராசிரியர் மறைந்தார்!

Category : , ,

  • கடைமை
  • கண்ணியம்
  • கட்டுப்பாடு
தி.மு. வின் தூண் சரிந்துவிட்டது.
தமிழகத்தின் ஓர் அற்புதமான மனிதன்நல்ல பேச்சாளர்திறமையான நிர்வாகி இன்று இல்லை.

கட்சிக்கு உண்மையாக பணியாற்றியவர்மரியாதையுடன் பழகியவர்கலைஞரின் இதயமாகசெயல்பட்டவர்.

என் அபிமான பேச்சாளர்அவர் கடலூர் வரும்போதெல்லாம் அவரின் மேடைப்பேச்சை தவறாமல்கேட்டு ரசித்தவன்.

இனமான பேராசிரியரின் பங்களிப்பை தமிழகம் என்றும் மறக்காது.

0 comments:

Post a Comment

கருத்தைப் பகிர: